Keitä olemme

Ryhmän historia

Luonnontieteilijöiden ja teologien väliset laajemmat keskustelut ovat olleet Suomessa harvinaisia. Myös akateeminen vuorovaikutus tieteenalojen välillä on ollut toistaiseksi vähäistä. Kuitenkin aiheeseen liittyvät keskustelut kiinnostavat suurta yleisöä, kuten esimerkiksi tähtitieteilijä Esko Valtaojan ja piispa Juha Pihkalan suositut keskustelukirjat osoittavat. Monet suuret kysymykset ja aikamme haasteet kaipaavat monitieteistä lähestymistapaa.

Suomeen perustettiin vuonna 2013 keskusteluryhmä, jossa luonnontieteilijät ja teologit ovat voineet keskustella luottamuksellisesti erilaisista teemoista. Tavoitteina on ollut keskinäisen ymmärryksen kasvattaminen, ajankohtaisten eettisten haasteiden käsittely sekä verkoston luominen erilaisten tapahtumien mahdollista järjestämistä varten. Aloitteellisina toimivat sekä luonnontieteen että teologian tutkijat.

Puheenjohtajiksi valikoituivat luonnontieteestä ja teologista väitellyt piispa Tapio Luoma sekä teologisiin keskusteluihin toisinaan osallistunut akatemiaprofessori Markku Kulmala. Ryhmällä ei ole virallista akateemista tai kirkollista asemaa, mutta sekä Kirkkohallitus että eri yliopistot ovat toimineet sen yhteistyökumppaneina. Ryhmän sihteereinä ovat toimineet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen, meteorologian tutkija Laura Riuttanen ja ekumeniikan tutkija Panu Pihkala.

Seitsemäntoista hengen ryhmässä on käsitelty hyvin moninaisia teemoja, kuten erilaisia käsityksiä ihmisestä, vastuullisuudesta, ekosysteemin toiminnasta ja jopa maailmanlopusta. Keskustelun pohjaksi on pidetty kaksi lyhyttä esitelmää, yksi luonnontieteellinen ja toinen teologinen.

Osallistujat ovat kokeneet ryhmän keskustelut erittäin tarpeellisiksi ja antoisiksi. Samalla on huomattu, että kestää melko kauan, kunnes eri alojen edustajat löytävät yhteisen kielen ja laajemman yhteisymmärryksen. Eri näkökulmat ovat kuitenkin avanneet ovia monimutkaisten kokonaisuuksien, kuten ihmiskäsityksen, laajempaan ymmärtämiseen. Luottamuksen syntymiseksi ryhmä on halunnut tunnustella keskustelumaaperää suljetuin ovin. Ryhmä kuitenkin toivoo, että Suomessa olisi tilaa tällaisille rohkeillekin keskusteluille ilman leimautumisen pelkoa.

Ryhmässä on vallinnut vahva yhteisymmärrys siitä, että tällainen laaja-alainen ja monitieteellinen ajatuksenvaihto hyödyttää kaikkia tieteenaloja ja että sellaista olisi erittäin tärkeää sisällyttää jo kandidaatinopintoihin. Tällä hetkellä etenkin luonnontieteellisissä opintokokonaisuuksissa on vain hyvin vähän mahdollisuuksia perehtyä monitieteelliseen keskusteluun.

Mainittakoon, että samanaikaisesti ryhmän toiminnan kanssa on syntynyt erillinen Areiopagi-internetlehti ja -projekti, jonka puitteissa on myös pyritty lisäämään suomenkielistä keskustelua aihepiiristä. Kansainvälisesti religion and science -keskustelut ovat laaja aihepiiri ja englanninkielistä aineistoa on saatavilla runsaasti. Vaikuttaa siltä, että 2010-luvulla myös Suomessa keskustellaan aiheesta entistä laajemmin.

“Kehityksen suuntaa on muutettava ripeästi, jotta entistä laajemmat ongelmat voitaisiin välttää.”

Tapio <span>Luoma</span>

Tapio Luoma

Espoon hiippakunnan piispa
Markku <span>Kulmala</span>

Markku Kulmala

akatemiaprofessori
 • Jaana Husu-Kallio, ELT, kansliapäällikkö
 • Pauliina Kainulainen, TT, pastori
 • Outi Krause, TkT, professori
 • Jorma Kuparinen, MMT, professori
 • Rope Kojonen, TT, tutkijatohtori
 • Jyri Komulainen, TT, piispainkokouksen pääsihteeri Twitter
 • Suvielise Nurmi, TM, ympäristöeetikko
 • Markus Olin, FT, tutkimusprofessori
 • Panu Pihkala, TT, tutkijatohtori
 • Antti Raunio, TT, professori
 • Laura Riuttanen, FM, meteorologi
 • Risto Saarinen, TT, professori Blogi
 • Jyri Seppälä, TkT, professori
 • Ilkka Sipiläinen, TM, asiantuntija Twitter
 • Aku Visala, TT, dosentti